Řekněme si to, co v anketě mezi skutečnými odborníky zjistila ČTK, rovnou a otevřeně. Nejsou prostě peníze. Vlády je rozházely, a to nejen pod záminkou boje proti koronaviru, populisticky je nastrkaly do kdečeho, a tak nejednou není a nebude kde brát. A nemůže se to vyhnout ani našemu zdravotnictví.

Podle odborníků a zástupců odborných komor hrozí zdravotnictví v příštích letech nedostatek peněz. Vyčerpají se rezervy zdravotních pojišťoven, skončí čerpání mnoha eurounijních fondů a stát, který má dluhy, kam se jenom podívá, to rozhodně neutáhne. Jenom v loňském roce šlo do systému veřejného zdravotního pojištění navíc dvacet miliard korun, letos už to dělá padesát miliard a následující deficit zdravotního pojištění může dosáhnout i desítek miliard ročně. A pokud tu nebude výmluva jménem koronavirová pandemie, nebude ze strany státu ochota neustále zvyšovat platby za státní pojištěnce, tedy státní zaměstnance, nezaměstnané, důchodce a děti.

A tak prý bude nezbytný vícezdrojový systém, tedy i vstup soukromých peněz do zdravotnictví provázený vymezením toho, na jakou péči bude nárok ze základního pojištění. Což zní libozvučně, ovšem v překladu se to dá říci i tak, že lidé s pouhým zdravotním pojištěním nebudou mít takové možnosti jako ti, kdo si prostě mohou připlatit.

Zdravotním pojišťovnám má být dána možnost více si reálně konkurovat. Což obnáší, že by měl stát stanovit základní sazbu pojistného a to, na co za ni má pojištěnec nárok, ale kromě toho by tu měla být i druhá složka pojistného, jež by nabízela možnost něčeho lepšího, přesahujícího rámec základních nároků, plus regulační poplatky motivující k odpovědnému chování lidí. Stát by pak kontroloval finanční zdraví pojišťoven a dostupnost péče a bylo by dosaženo urychlení potřebné systémové změny.

Má se prostě finančně a personálně stabilizovat zdravotnictví, má se zahájit racionální a řízená redukce lůžkových zařízení akutní péče a preferovat následná, dlouhodobá a domácí péče, v ambulantní sféře by se měla posilovat primární péče na úkor té přebujelé specializované, bude třeba rozumná spoluúčast a privátní připojištění.

Takže si prý budeme muset připlatit. Nebo se léčit u nějakého šamana a od zubaře se vrátit ke kováři. Ovšem sehnat dnes kováře, který by navíc uměl vytrhnout zub…