Ne všude se dá uživit

Pokud se nad tím člověk zamýšlí, je tržní společnost zřejmě tím nejideálnějším, co by tu mohlo být a co by současně i fungovalo. Pro ty, kdo by oponovali, že by byl lepší model komunistický, kde by měl každý pracovat podle svých schopností a na oplátku by měl mít k dispozici to, co potřebuje, pak lze sice…

Když si člověk nevydělává

Podle zákonitostí logiky by si měl každý člověk na své živobytí vydělávat peníze prací, a to smysluplnou prací, jež přináší užitek jemu stejně jako ostatním. Ovšem jak všichni z každodenní reality víme, není to rozhodně pravidlem. A to nejen proto, že někteří z našinců vykonávají práci, jež není ostatním nikterak užitečná. Jsou mezi námi i mnozí lidé,…

Aby nikdo nestrádal

Je naprostou samozřejmostí, že by měl být každý člověk sám svého štěstí strůjcem. Že by si měl svou prací vydělávat na zajištění svých existenčních potřeb. Ovšem jak všichni dobře víme, nejednou se tak neděje. Je celá řada důvodů, proč si někdo nepřichází na své právě díky odvedené práci, tedy proč nepracuje. Někteří z nás prostě zrovna…

Bude se odškodňovat

Tatíček či spíše krkavčí otec stát rozhodl, jak všichni dosud máme v živé paměti, o zákazu ubytovávání turistů a nařídil zařízení, jež jsou k tomu určena, uzavřít. A navzdory výjimkám, jež existují v podobě ubytovávání lidí na služebních cestách, tak tento sektor šel prakticky ke dnu a jeho provozovatelům zbyly jenom ony známé oči pro pláč. A teprve…

Jaká je budoucnost našeho obchodu?

Když se u nás počala rozvíjet koronavirová pandemie, padlo této za oběť ledacos. A ani obchody nemohly stát stranou, ani ty nemohly být nepoznamenány. Jak máme všichni dosud v živé paměti a jak to vlastně můžeme pozorovat doposud, byť v různých obměnách. Je ovšem samozřejmé, že ani obchody nejsou jeden jak druhý, a proto dolehly potíže na…

Bylo by to drahé, ale i levné

Představte si, že by se dejme tomu v naší zemi na řekněme dva týdny zcela zastavil život. Že by se tu vše změnilo podobně jako v pohádce ve chvíli, kdy se šípková Růženka píchla do prstu a všechno rázem jako by usnulo. Představte si, že by tu namísto odvážného osvoboditele oné spící krásky zůstali aktivními jenom zdravotníci,…

Něco je tu ‚divné‘

Jak vyplývá z oficiálních zveřejněných údajů, jež nelze vlastně zpochybňovat, protože v jejich případě není žádný důvod kohokoliv zainteresovaného je falšovat, rostou u nás navzdory koronavirové pandemii setrvale ceny nemovitostí. Ať už se jedná o byty, domy či pozemky, jejich ceny prý vzrostly i v posledním kvartálu loňského roku, stejně jako rostly i předtím. I když se tu…

Není všechno zlato, co je státní

Měl bych pro vás takový návrh. Protože vy máte nějaké peníze a já je nemám, co kdybyste mi z nich část odevzdali? Já bych z nich žil, a kdybyste pak snad někdy potřebovali, možná bych vám z toho něco vrátil. A pokud by se mi snad to právě vyřčené nepodařilo dodržet, protože bych s penězi od vás nevystačil, co…

Sázíte na státní dluhopisy?

Jak je dnes už snad každému známo, existuje celá řada způsobů, jak investovat své momentálně nadbytečné finanční prostředky. Už dávno se to u nás neomezuje jenom na banální vkladní knížky. Ovšem jak také vesměs víme, nejsou investiční produkty jeden jako druhý. Jsou tu varianty, u nichž má člověk jistotu, že dostane své peníze kdykoliv zpět,…

Stát něco stojí

Za to, že žijeme tak, jak žijeme, respektive za to, že nejednou vůbec žijeme, vděčíme mimo jiné i tomu, že existují státy. V našem případě stát náš. Protože kdyby tomu tak nebylo, sice bychom se nedočkávali mnoha zklamání a roztrpčení, ale postrádali bychom i to, co je lidem nezbytné a co je bez existence států nemyslitelné.…