Hospodářská komora pravidelně zveřejňuje údaje o stavu procesu oddlužení osob, které požádali o osobní bankrot. Za uplynulých deset let mělo o oddlužení zájem dvě stě tisíc osob a jejich celkové dluhy dosahovaly 125 miliard korun. Velmi optimistické jsou statistiky o uhrazení závazků. Dlužníci dostáli svým povinnostem na padesát procent, což je více než očekávaná minimální třicetiprocentní hranice splátek. Po Německu jsou čeští dlužníci druzí v Evropě ve schopnosti splácet půjčky.

 

Příznivý vývoj ekonomiky nahrává splácení

Růst ekonomiky a dostatek pracovních příležitostí spolu s růstem mezd způsobily, že čtvrtina dlužníků zaplatila své závazky v plné výši. Schopnost splácet závazky byla poměrově stejná napříč všemi kraji republiky.

 

Co musíte splnit pro oddlužení

Existují dvě cesty pro oddlužení. První je formou rozprodeje osobní majetku. Může se jednat o spořící nebo investiční produkty o movitý i nemovitý majetek. Druhým způsobem je plnění splátkového kalendáře. Je však nutné prokázat, že máte příjmy v dostatečné výši natolik, abyste byli schopni uhradit alespoň třicet procent svých závazků. Veškeré vaše příjmy budou po dobu pěti let pečlivě sledovány a bude vám ponecháno jen minimum k financování vašich potřeb. Všechny ostatní platby, které se objeví na vašem bankovním účtu budou použity k placení závazků. Vaši věřitelé tak od vás obdrží minimálně třicet procent, zpravidla však více.

 

Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení podává za klienty advokátní kancelář, která je později jmenována jako insolvenční správce. Ten pravidelně (každé čtvrtletí) zveřejňuje informace o průběhu oddlužení a celkovou výši již uhrazených splátek. Zveřejněné je i procento plnění současného dluhu. Služby advokátní kanceláře jsou zpoplatněny, obvykle se odměna pohybuje od tisíce korun za měsíc.