Když se jedna země Evropské unie ocitne v nouzi, přispěchají jí ty ostatní obvykle na pomoc. Pochopitelně ne vždy s nadšením, jak jsme to mohli vidět třeba při ekonomické krizi v Řecku, ale vzájemná pomoc tu platí. Stejně jako je úlohou této instituce vyrovnávat ekonomické rozdíly panující mezi jednotlivými zeměmi, jež k tomuto uskupení patří.

A protože jsme prožili a doposud prožíváme hodně komplikovanou dobu, jež se dotkla snad každého na světě, vznikl v Evropské unii rozsáhlý fond obnovy, jenž má členským státům pomáhat s vypořádáním se s těmi nejhoršími následky, jež nám uplynulá doba přinesla.

Tento fond, označovaný jako NextGenerationEU a obsahující i iniciativu REACT-EU, jež pod tento fond spadá a v jejímž rámci jsou nyní peníze na obnovu jednotlivých zemí EU vypláceny, obsahuje celkově 800 miliard eur, získaných z prodeje dluhopisů vydávaných Evropskou komisí, a jeho úlohou je posílit odolnost zdravotnických systémů, udržovat stávající pracovní místa a podporovat vznik dalších, a také podporovat malé a střední podniky.

Z uvedené sumy už bylo vyplaceno prvních 800 milionů eur a jejich příjemci se stalo šestnáct členských zemí Evropské unie, tu naši nevyjímaje. My konkrétně jsme z těchto peněz dostali necelé tři miliardy našich korun a na jejich rozdělování se u nás bude podílet několik resortů. Přičemž půjde o výdaje určené na zdravotnictví a vybavení, jež je tomuto zapotřebí, plus v menší míře i na některé sociální záležitosti.

Naše ministryně financí očekává, že nezůstane pouze u této částky, jež je ministryní označována jako pouhá záloha. Česká republika by totiž chtěla z tohoto fondu získat a pak investovat až 200 miliard korun, jak o tom bylo naší vládou rozhodnuto už v květnu. A další peníze by u nás měly být využity na infrastrukturu a přechod ke klimaticky šetrnému hospodářství.

A doufejme, že budou využity dobře. Protože jsou to peníze financované – jak už zaznělo – dluhopisy. Tedy dostáváme další peníze na dluh. Který na nás udělala Evropské unie.