O tom, že existují společnosti s ručením omezeným, už u nás dávno ví snad každý. Protože s eseróčky se lze setkat všude možně, nejsou ničím zvláštním. Jenže oč vlastně jde? To už nejeden z našinců neví přesně. Jistě, jde o typ firem, jenže čím se tyto vlastně vyznačují?

Pokud se dá o společnosti s ručením omezeným říci něco přesnějšího, pak to, že jde o jednu z forem obchodních společností, jež se vyskytuje pomalu na celém světě a u nás se jedná o tu nejhojnější formu soukromého podnikání. Jde o kapitálovou a zároveň i tak trochu osobní společnost, v jejímž čele stojí jednatel, mající někdy i společníky.

Stačí, když se jednotlivec nebo skupina společníků rozhodne podobnou firmu založit, podepíše se u notáře společenská smlouva a investuje základní kapitál a už lze splatit všechny nepeněžité vklady, vkladové ážio a na každý peněžitý nebo nepeněžitý vklad aspoň jeho třicet procent, zapsat ji do obchodního rejstříku a začít podnikat. Případně lze založit předzaloženou společnost, sloužící pouze k prodeji konečnému zákazníkovi.

Výše zmíněného vkladu není pevně dána, to záleží na společenské smlouvě. Pokud však je společník s placením pozadu, musí společnosti, není-li určeno jinak, zaplatit i úroky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené nařízením vlády a po dobu trvání takového dluhu nesmí hlasovat na valné hromadě. A případně může být valnou hromadou pro neplacení i vyloučen.

Vlastností s. r. o. je to, že tato odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak ručí jen do výše svých nesplněných povinností podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v okamžiku, kdy byli vyzváni věřitelem k plnění.

Společníci takové firmy mají právo na podíl ze zisku, je-li tento pochopitelně vytvořen. O využití zisku se rozhoduje na valné hromadě a společníci se o něj dělí úměrně svému podílu na firmě, není-li dohodnuto jinak.

Pokud pak některý ze společníků firmu opouští, má právo na vypořádací podíl, zaniká-li taková firma, mají společníci právo na podíl na likvidačním zůstatku.