Finanční zdroje jsou pojmem, který označuje všechny finanční prostředky celé organizace. Z hlediska ekonomického jsou součástí aktiv neboli majetku celé organizace. Finance představují jeden typ zdrojů, respektive vstupů do produkčního procesu.

Finanční zdroje zahrnují hotovost, peněžní vklady, vklady u peněžních ústavů, šeky, ekvivalenty a podobně. Podnikový kapitál je další složkou finančních zdrojů. Je to souhrn všech vložených peněz do majetku celé organizace. Je to vlastně dlouhodobá investice, tvoru musíte investovat, aby se vám vaše podnikání rozjelo. Může to být jenom vlastní kapitál, ale také to může být i cizí kapitál nebo kombinace obojího.

Finanční aktiva jsou jiné označení pro finanční zdroje, takže se s tímto pojmem můžete setkat jako se synonymem finančních zdrojů.  Tyto finanční aktiva mohou mít různé formy. Mohou to být cenné papíry, které organizace vlastní nebo také podobu pohledávek. Jsou to například peníze a zlato, akcie, dluhopisy, směnky a šeky.

Pojem hotovost znamená hotové peníze, které jsou ve své fyzické podobě, tedy ve formě mincí a bankovek. Jsou vždy v podobě konkrétní měny, například koruna, euro, libra, dolar a podobně.

Bezhotovostní platby jsou takové platby, které snadno probíhají bez nějaké fyzické potřeby hotovostních peněz. Probíhají převodem peněz elektronickým způsobem. Mezi bezhotovostní platby patří bankovní transakce, platby platebními kartami, mobilní karty a podobně.

Bankovní účet je finanční účet nějakého klienta, který umožňuje klientovi vkládat peníze, utvářet pohyby s penězi, posílat platby na jiné účty, vkládat na jiné účty. Bankovní účet je vedený bankou nebo nějakou jinou finanční institucí.  Umožňuje provádět platební operce. Jedná se o velmi pohodlné způsob zacházení s penězi. Je to jednouché, dá se to udělat přes internet a je to velmi oblíbený způsob placení přes internet.