Jak se vypořádat s problémy?

Na našem trhu dochází poslední dobou ke zdražování snad všeho, na co se jenom podíváme. A ani tento nárůst cen není ještě tím nejhorším, protože nás tento nejen připravuje o reálnou hodnotu našich úspor, ale ani nám ho vesměs nikdo nedorovnává. Tatíček stát už nám nezvyšuje ani mzdy ve státním sektoru, ani penze, a příplatky,…

Zas se mluví o změnách

VZP a jistě nejenom ta začíná mít finanční problémy. A není ani divu, vezmeme-li v potaz, jak se zdravotní péče zdokonaluje a zdražuje a co se také musí platit ze zdravotního pojištění navrch, zejména v souvislosti s pandemií, ale nejen s tou. Ředitel VZP Kabátek nepovažuje za únosné, aby se výdaje veřejného zdravotního pojištění zvyšovaly meziročně na dvojnásobek, a…

Jsme zdravotně pojištěni, ale…

Už za minulého režimu jsme byli zvyklí na to, že tu máme bezplatnou zdravotní péči. I když je pochopitelně pravda, že jsme věděli, že tato až tak bezplatná není. Že nám ji stát platil z našich daní, a i my sami jsme museli vynaložit aspoň jednu korunu na recept. A dodnes se dá do určité míry…