VZP a jistě nejenom ta začíná mít finanční problémy. A není ani divu, vezmeme-li v potaz, jak se zdravotní péče zdokonaluje a zdražuje a co se také musí platit ze zdravotního pojištění navrch, zejména v souvislosti s pandemií, ale nejen s tou. Ředitel VZP Kabátek nepovažuje za únosné, aby se výdaje veřejného zdravotního pojištění zvyšovaly meziročně na dvojnásobek, a je tedy nutno najít způsob, jak ony rostoucí výdaje omezit a zvládnout. Protože to se už prostě ufinancovat nedá.

Za pandemie se to pochopitelně ještě nějak zvládlo, to ale vlastně jenom díky tomu, že vláda opakovaně zvyšovala platby za státní pojištěnce a stát tím napumpoval do systému veřejného zdravotního pojištění desítky dalších miliard korun, plus že se stát postaral o příjmy lidí a tím i o udržení odvodů těchto na zdravotním pojištění. A když se k tomu přidala skutečnost, že měla VZP před pandemií finanční rezervy, zvládlo se to.

Ale s tím je teď zjevně konec. Nová vláda nebude chtít tolik utrácet a ani vlastně nebude mít při našem státním dluhu z čeho, a tak je na čase začít šetřit na výdajích.

A jak toho podle ředitele VZP dosáhnout? Prý třeba větší centralizací specializované péče u závažných onemocnění, odstraněním duplicity ve vyšetřeních či nadužívání zobrazovací techniky nebo motivací pojištěnců k větší snaze o předcházení nemocem.

Pan ředitel podporuje i současné vládní plány typu víceleté financování a pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce, což by si ale vyžádalo legislativní změny a nestane se tak určitě ze dne na den ani v jiném krátkém časovém horizontu. Plánování na několik let dopředu by tu bylo určitě přínosné.

A samozřejmě přichází řeč i na to, co už tu po léta nebylo, tedy na dobrovolné doplňkové připojištění, jež se zmiňuje i v koaliční smlouvě současné vlády. Které by ale mohlo být příliš složité u akutní péče a hodilo by se spíš pro oblast dlouhodobé péče na pomezí zdravotnictví a sociální péče.

Stručně řečeno, zdravotnictví nemá peníze. A máme se tedy omezit a připlatit si. A doufejme, že to ti nahoře za tu cenu aspoň nepohnojí.