Na ministerstvu zemědělství se stejně jako jinde chystají změny. A sice ty týkající se dotací v novém období od roku 2023. Zatím se sice jedná pouze o první modelové propočty, jež by ale měly v důsledku přinést dost zásadní změny. Na základě těchto chystaných změn by totiž měly být i malé farmy na úrovni těch velkých, tedy mohly by získávat v novém období průměrně až o čtyři tisíce korun na hektar víc než doposud. Malé zemědělské podniky by se měly zvýhodnit takzvanou redistribucí, což by znamenalo, že by se všem o něco snížily základní přímé platby a farmy by pak podle nových pravidel dostávaly více na prvních 150 hektarů. Což by se vyplatilo farmám s maximálně čtyřmi sty hektarů.

Ovšem už teď je tu podle zemědělců problém. A sice s tím, že by zemědělci kromě základní platby, jež je tu pro všechny bez rozdílu, dostávali platbu navíc jen za zmíněných nanejvýš 150 hektarů. Což by zvýhodnilo pouze malé zemědělce. Neboť by se měly podle předběžných plánů současně snížit celkové přímé platby o deset až třicet procent. Takže by malé farmy do sta hektarů dostávaly až 12753 korun, respektive 15617 korun namísto dosavadních průměrných 10876 korun, zatímco farmy největší by pak měly namísto dnešních až 12799 korun jen 12216, respektive 11700 korun.

Kdyby se pak nenavýšily prostředky z národních zdrojů, doplatily by na to farmy z ohrožených oblastí plus menší a ekologičtí zemědělci.

Ovšem navzdory snaze odstranit křivdy v rozdílu dotací, jež jsou doposud větší u větších farem, nepřináší ani nové nápady ideální řešení. Protože do celkových podpor jsou započítané i provozní dotace, jež dokážou využívat hlavně velké podniky. Stejně tak se malým zemědělcům tolik nevyplatí certifikace mléka ve vyšší kvalitě, vyžadující spoustu papírování, certifikaci a laboratorní rozbory, větší podniky snáze získají množstevní slevy na hnojiva, techniku a podobně. A podobných znevýhodnění malých zemědělců je tu víc.

A tak se mají v programovém období 2023 – 2027 snížit přímé platby o 217 milionů korun a má vzrůst kofinancování II. pilíře z národních zdrojů, a to z 12 na 19,6 miliardy korun. Na papíře se má ubrat všem a přidat se má malým farmám. A výsledek? To se uvidí.