Pokud se bavíme o zahraničním obchodě, jsou tímto míněny obchodní transakce mezi různými státy, nalézajícími se buď na jednom, nebo klidně i na více světadílech. Tento je důsledkem dělby práce a způsobem propojení různých ekonomických systémů.

Díky existenci tohoto obchodu lze využívat individuální podmínky v jednotlivých zemích ve prospěch zemí jiných, s jeho pomocí se dá zvyšovat efektivita produkce, specializace a diferenciace nebo naopak snížit velmi důležitý parametr nazývaný prostě nižší výrobní náklady a s nimi související zlevňování produktů.

Je ovšem logické, že tento typ obchodu není rozhodně nebem bez jediného mráčku. A proto tu často existuje jistá forma protekcionismu, tedy ochrany vlastního trhu té které země před negativními vlivy zvenčí. Takováto ochrana pak spočívá ve využívání cel, kvót a jiných záležitostí s cílem udržet zaměstnanost na ideální úrovni, ochránit určitou sféru ekonomiky a koupěschopnost domácího obyvatelstva.

Což rozhodně nejsou pouze banální pojmy, nejde tu o plané řeči. Protože si určitě dokážete představit, co obnáší přílišná nezaměstnanost, ohrožení národní bezpečnosti, ztráta konkurenceschopnosti či nekalá konkurence. A i k tomu všemu by mohl takový zahraniční obchod vést, kdyby si jednotlivé státy alespoň v těch nejdůležitějších záležitostech nehrály aspoň trochu ‚na vlastním písečku‘.

Zahraniční obchod provází nejedna možná komplikace:

  • Ve většině případů existuje mezi státy jazyková bariéra, jež vyžaduje použití dostatečně kvalitních tlumočníků a překladatelů.
  • V různých zemích platí tu více a tu méně odlišný právní řád, což si často žádá právnickou pomoc od expertů.
  • V případě existence různých měn je tu riziko spočívající ve výkyvech jejich kurzu.
  • Negativní vliv může mít i větší vzdálenost, již je třeba překonávat, než je tomu u obchodních transakcí vnitrostátních, regionálních či místních.
  • Rozdílná koupěschopnost, politická (ne)stabilita, korupce, náboženské a jiné tradice a podobně sehrávají rovněž svou roli.

A proto je tento obchod náročnější než transakce v rámci jednoho státu. A každý obchodník by na to měl myslet dříve, než se do zahraničního obchodu pustí.