Jak se v posledním roce žilo nám obyčejným lidem, to se zhruba ví. O tom referovala nejedna statistika, chlubil se tím (nebo to pranýřoval) nejeden politik nebo jinak významný člověk, a konec konců jsme to poznávali i my sami na vlastní kůži ve svém každodenním životě. Někdy se nám vedlo lépe, někdy hůře. A někdy se to spojilo, a byť to vypadalo lépe, měli jsme se ve skutečnosti hůře. Anebo naopak.

Ale jak se žilo našim a slovenským dolarovým milionářům, tedy těm, kteří jsou z pohledu většiny z nás takzvaně za vodou, kteří mají svou existenci zdánlivě do konce života zajištěnou? To už my obyčejní prosťáčci nanejvýš tušíme.

Ale J&T Banka to ví. Vysledovala to a referuje o tom ve své analýze Wealth Report 2021.

A co z těchto zjištění vyplývá? Především to, že takoví čeští a slovenští dolaroví milionáři v posledním roce opět bohatli. Přičemž mezi našimi dolarovými milionáři zbohatly tři čtvrtiny z nich, zatímco z těch slovenských si polepšilo pětašedesát procent.

A jak asi tušíte, protože o tom (často s despektem) mluvíme veřejně už po dlouhou dobu, nebohatli tito díky své usilovné práci, respektive soukromému podnikání. Příčinou jejich zbohatnutí byly především investice, jež jim zajistily větší výnosy než podnikání či zaměstnání.

Ti naši si pak polepšili sice i svou prací, respektive podnikáním, ale neméně zásadní pro jejich úspěchy byly i akcie a investiční nemovitosti. To bylo hlavními příčinami jejich úspěchů. A trendem u nich bylo hlavně riskovat.

A proto asi nejsem úspěšným dolarovým milionářem, tedy člověkem majícím volné finanční prostředky ve výši aspoň 23 milionů korun. Protože nemám investiční nemovitosti ani akcie a nejsem podnikatel ani vedoucí pracovník. A ani práce mi zas až tak moc nevynáší.

Ale nic ještě není ztraceno. Protože jsou u nás dolarovými milionáři hlavně muži ve věku průměrně 53 až 55 let. A mám tedy ještě pár měsíců času, než se mi podaří tohoto správného věku dosáhnout. A třeba do té doby taky zbohatnu.