V ostatních zemích Evropské unie je zcela běžné, že velká část osob bydlí v nájemním bydlení, a to třeba i po celý život. V České republice je naopak nájemní bydlení považováno jen jako dočasné řešení a většina osob směřuje úsilí k jednomu cíli. Rychle si pořídit vlastní bydlení. Podle statistik bydlí ve vlastním bytě nebo domě v České republice téměř 80 % osob (započítány jsou i jednotky na které se dosud splácí hypoteční úvěr). 20 % rodin nebo jedinců pak využívá nájemní bydlení. Ve srovnání s ostatními zeměmi v západní části EU jsme v oblibě vlastního bydlení premianty. Zároveň je touha po vlastním domě nebo bytě jedním z cílů, který si přeje uspokojit většina mladých lidí.

 

Nové podmínky hypotečních úvěrů

Podle nových podmínek hypotečních úvěrů musí žadatel prokázat vlastní finanční prostředky ve výši alespoň 20 % kupní ceny nemovitosti. Další omezení se týká možné výše měsíční splátky. Výše splátky nesmí být vyšší než 45 % čistého měsíčního příjmu. Doporučení ČNB omezilo i celkovou výši úvěru. Nově nesmí výše úvěru překročit devítinásobek čistého ročního příjmu.

 

Ilustrační příklad hypotečního úvěru

Kdo by si chtěl dnes pořídit byt v hodnotě 3 000 000 korun, musel by mít naspořeno alespoň 600 000 korun. Pokud by si sjednával hypoteční úvěr na patnáct let, bude jeho měsíční splátka asi 18 000 korun. To by si mohl dovolit pouze s čistým příjmem více než 40 000 korun měsíčně. Pak by splnil i požadavek na výši celkového úvěrového limitu.

 

Roste zájem o nájemní bydlení

Přísnější podmínky hypotečních úvěrů a zároveň vysoký růst cen nemovitostí zvyšují zájem o bydlení formou nájmu. Řada domácností dnes nemá možnost pořídit si za stávajících podmínek vlastní bydlení a volí pronájem. Nákup bytu nebo domu odkládají do budoucna a zároveň si sjednávají některý spořící nebo investiční produkt.