I k vám už se určitě dávno donesly zvěsti o tom, že nemáte nechávat ležet uspořené peníze ladem. Že si máte nějakou tu sumu odkládat a současně ji i investovat, aby se vám ji podařilo co nejefektivněji ochránit před inflací a s touto souvisejícím znehodnocením.

Jenže zatímco se tu horuje pro to, abychom se odvázali a šli do investování, tedy do většího rizika provázeného většími nadějemi na zisk, jsou tu i mnozí, kteří na to slyšeli, a nejen že si tím nepolepšili, ale rozloučili se klidně i s hodně velkými penězi.

V roce 2021 se investovalo i věru nemálo peněz, které prostě nakonec zmizely v nenávratnu. Lidé investovali třeba do dluhopisů a směnek, a nakonec jim z jejich investovaných miliard zbyly jenom pověstné oči pro pláč.

Na začátku to obvykle vypadalo jako výhodné investice, ale konec byl pak žalostný. Jen na podnikových dluhopisech prodělali našinci do srpna roku 2021 1,6 miliardy korun, což je podle forenzní agentury Surveilligence ten nejhorší výsledek za poslední léta, a to ještě chybí data z posledních čtyř měsíců tohoto roku, kdy se rovněž krachovalo.

Poslední roky byly prostě ve znamení značného růstu počtu dluhopisových emisí a emitovaného objemu, a to vedlo i k nevyhnutelnému úpadku takových emitentů. A je otázkou, jak to bude vypadat v následujících letech.

Některé obory přišly na buben třeba kvůli koronavirové pandemii a problémům, jež s ní souvisely, jiné doplatily na nadměrné riziko, ke kterému byly přinuceny ve snaze překonat rostoucí inflaci. A u nestandardních produktů bylo riziko už i v tom, že na ně nedohlíží žádný orgán s náležitými pravomocemi a kompetencemi. A mnohé dluhopisy byly nezajištěné, tedy nebyly kryté žádnými aktivy.

A vzhledem k tomu, že mají drobní věřitelé v insolvenčních řízeních jen malou hlasovací sílu, se dá říci, že budou moci mluvit o štěstí, pokud se jim vrátí aspoň nepatrná část investovaných finančních prostředků.

Ještě se mi divíte, že investování nefandím a radši svými úsporami krmím inflaci?