Už dlouho se u nás mluví o tom, že život na penzi pouze za starobní důchod poskytovaný státem není žádný med. Že ti, kdo žijí v této životní etapě jen ze státních důchodů, třou často bídu s nouzí. A proto by se měl každý už v produktivním věku více starat o to, co bude, až zestárne.

Ten, kdo si na důchod naspoří nějaké peníze i sám, udělá jedině dobře. A jedním ze způsobů, jak učinit, je třeba využití penzijních fondů.

Do tohoto spoření se může pustit každý z našinců, jde o ryze dobrovolnou záležitost, a také s tímto lze pro změnu skončit, když si to spořící člověk usmyslí.

V penzijních fondech se spoří do fondů a vše je tu regulované a podporované státem, což ale neznamená, že se jedná o naprosto bezpečnou a jistou záležitost, jakou jsou třeba státní dluhopisy. Penzijní fondy spravované soukromými penzijními společnostmi, totiž existují různé, co se míry rizika týká, a u každého tak hrozí jisté nebezpečí, že se to střadateli nevyplatí, že na tom prodělá. A toto riziko je úměrné tomu, nakolik rizikový fond si zájemce zvolí. Zda konzervativní, vyvážený anebo dynamický. Přičemž velikost rizika odpovídá ziskům, jež se nabízejí u té které konkrétní varianty.

U konzervativních penzijních fondů se peníze investují hlavně do vybraných dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných centrálními, evropskými investičními a světovými bankami, Mezinárodním měnovým fondem a podobně, respektive do stejně orientovaných podílových fondů, což je minimálně rizikové počínání, dávající velkou naději na to, že člověk o své prostředky nepřijde.

U fondů vyvážených investuje fond část hodnoty svého majetku a se zbytkem jmění se nakládá jako u konzervativního penzijního fondu, což přináší možnost většího zhodnocení i rizika.

A v dynamických fondech se investuje do akcií, cenných papírů, běžných akciových fondů a jiných od akcií odvozených nástrojů a třeba i do cenných papírů některých fondů kolektivního investování. Zde lze potenciálně očekávat nejvyšší zisky, ovšem zároveň je tu i největší riziko ztrát.

Jednoznačnou výhodou tohoto spoření je, že tu lidem při splnění podmínek přispívá i stát a že si lze část vkladů odečítat z daní. Nevýhodou pak to, že tu není nikdy jisté, zda si člověk vložené peníze jednou skutečně užije. Stačí krach nebo nějaká reforma a…