I když není člověk vysloveně chudý, může se mu někdy stát, že už jsou jeho nezbytné výdaje nad jeho možnosti. Každému se něco podobného může teoreticky stát. A dotyčný se kvůli tomu nemusí hned jít věšet ani si nemusí brát narychlo nějakou předraženou půjčku, jež je dostupná i jemu, ovšem za pomalu lichvářských podmínek, kterou by stěží dokázal splatit. Stát na podobné situace pamatuje a existuje tak i speciální sociální dávka právě pro takové případy.

Této pomoci se říká Mimořádná okamžitá pomoc a ucházet se o ni mohou třeba i ti, kdo v dnešních dnech nemají na placení energií nebo jiných přehnaně zdražených záležitostí. Jde o časově omezený příspěvek vyplácený úřadem práce v místě bydliště, který lze získat, rozhodně ale ne nějak automaticky. Před poskytnutím kontroluje úřad práce příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení domácnosti, která o půjčku žádá, a vyhoví se tu jenom těm, kdo mají naspořený nanejvýš dvojnásobek životního minima a rovněž dvojnásobek nákladů na bydlení. Plus se tu započítává i sedmdesát procent příjmů ze závislé činnosti a osmdesát procent z důchodu, dávky nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci a sto procent z ostatních příjmů.

Člověk tu tedy musí vyplnit Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech a Doklad o výši měsíčních příjmů a také doložit náklady související s bydlením v daném měsíci, vyúčtování od dodavatele poslední instance a výpisy z účtů z banky. Což se pochopitelně prověřuje a úředníci se běžně ptají na majetkové poměry žadatele v bance nebo provádějí místní šetření v bydlišti žadatele. A pochopitelně se to týká i dalších osob žijících v žadatelově domácnosti.

Každá žádost je posuzována individuálně, nárok tu tedy není automatický. A mohou být vyžadovány i dodatečné informace, telefonicky či e-mailem. Takže je to pomoc skutečně jen pro ty nejpotřebnější. Ne pro ty, jimž zrovna nějak nevyšly peníze.