Pokud se nad tím člověk zamýšlí, je tržní společnost zřejmě tím nejideálnějším, co by tu mohlo být a co by současně i fungovalo. Pro ty, kdo by oponovali, že by byl lepší model komunistický, kde by měl každý pracovat podle svých schopností a na oplátku by měl mít k dispozici to, co potřebuje, pak lze sice souhlasit s tím, že by to bylo lepší, jenže co s tím, když to bohužel nefunguje, jak jsme se mohli v minulosti sami přesvědčit, že?

Trh by tak měl teoreticky fungovat a měl by uspokojovat všechny, kdo jsou ochotni se na něm podílet. Ovšem v praxi to pochopitelně nefunguje. A to jednak proto, že jsou lidé, kteří by sami o sobě třeba i nezaslouženě nedokázali v tržním prostředí obstát a trh by je tedy poškodil, a jednak proto, že jsou podobně k neúspěchu předurčené i různé obory, bez nichž se však přesto nelze obejít.

Vezměme si třeba takové zemědělství. I když se v něm pracuje třeba den co den od nevidím do nevidím, i když se tu třeba v některé jeho oblasti v sezóně lidé nezastaví, i když se modernizuje, přesto je toto nejednou ekonomicky nesoběstačné. Ne proto, že by se zemědělci nesnažili prosadit a uspět, ale proto, že je to tu nejednou přímo předurčeno k nezdaru.

Stejně jako v jiných podnikáních tu platí, že jsou tu nezbytné vstupy, náklady související s takovou výrobou, jež se musí zaplatit. A k těmto by pak měli zemědělci při prodeji své produkce ještě přičíst takový zisk, za který se jim vyplatí pracovat. Ovšem zatímco by takto mohli soupeřit zemědělci samotní, protože někteří dokážou být levnější a jiní ne, neobstál by nejednou žádný z nich. Jednak proto, že jsou v různých částech světa různé podmínky, a tudíž by je mohla převálcovat levnější konkurence ze zemí, kde jsou nezbytné náklady nižší, a jednak by tito mohli krachovat i proto, že jsou jejich výrobky včetně těch nejlevnějších tak drahé, že by o ně kupující neměli dostatečný zájem. A o rizicích, jež tu souvisejí s rozmary přírody, ani nemluvě.

A proto se musí některé oblasti zemědělství subvencovat. A nelze to kritizovat, byť to není tržní. Protože jinak by zemědělci krachovali. A kdyby pak cizina potřebné produkty nenabídla, pomřeli bychom možná hlady.