Lidé, kteří se umí někomu leda tak pověsit na krk a parazitovat na něm, se v naší a nejen naší společnosti pochopitelně netěší popularitě. Nejsou oblíbení logicky u toho, na čí úkor žijí, ale ani u ostatních tito zrovna nebodují. Vždyť vzpomeňme třeba jenom na to, jakou pověst u nás mají třeba takoví docela obyčejní mamánci, tedy ti, kdo se drží pomyslné máminy sukně i tehdy, když už jsou natolik staří, že by se měli být schopni postavit na vlastní nohy. A to pořád ještě nejsou ti nejhorší paraziti, kteří se v naší společnosti vyskytují.

Jenže zatímco ty, kdo si vyhlédnou svou skutečnou takzvanou dojnou krávu (bez urážky toho zneužívaného) a přiživují se na ní, veřejnost vesměs odsuzuje, je tady i celá další velká skupina parazitů, kteří poněkud paradoxně zase až tak moc odsuzováni nejsou. Paradoxně proto, že se přiživují na nás všech a my všichni bychom jich tak měli mít plné zuby a hledět na ně s despektem.

A těmi jsou různé takzvané sociální případy. Jimiž nemyslím naše tělesně či duševně postižené spoluobčany, kteří prostě nemohou najít na trhu práce uplatnění, nemyslím tím děti či seniory, které solidárně financujeme, protože se nemohou nebo i přímo nesmí živit sami, nemyslím tím ani ty, kdo jenom mají smůlu v tom, že pro ně právě v daném okamžiku dočasně neexistuje volné pracovní místo. Myslím tím ty, kdo by sice pracovat mohli, jenže nechtějí. Třeba proto, že jsou líní sáhnout na práci, třeba proto, že si spočítali, že by jim práce za podmínek, jež se jim nabízí, nestála ve srovnání s dávkami, jež pobírají, za to.

Ti posledně zmínění jsou námi vesměs ponecháváni bez povšimnutí. Nikdo jim nic moc nevyčítá, nikdo si jich nevšímá. A oni si tak jenom chodí pro peníze, jež jim vydělali jiní. Tací lidé, jako jste vy či já.

A nad tímto stavem věcí bychom se měli zamyslet. Protože jakkoliv to není na první pohled vidět, tito nám vlastně sahají do naší vlastní kapsy. A kdyby to udělal někdo jiný než ‚sociálně slabší spoluobčané‘, a to fyzicky, bránili bychom se. Ale když nám strká pomyslnou ruku do kapsy stát, který si tím kupuje přízeň těch, kdo jsou jen na obtíž…