Internetové bankovnictví je vymožeností dnešní doby, jež se těší přízni mnohých majitelů účtů. A to plným právem. Namísto toho, aby člověk navštěvoval pobočku své finanční instituce a vše tam časově náročně vyřizoval, stačí využít počítač či chytrý telefon a zvládne nejednu transakci kdykoli a odkudkoliv. A zpravidla i levněji, než na kolik by ho tato přišla při osobní návštěvě v jeho finanční instituci.

Klient tak může komunikovat se svou bankou elektronicky, nonstop, a může tak mimo provádění různých transakcí třeba i ověřovat aktuální zůstatek na svém účtu a podobně.

Výhodu pak představuje internetové bankovnictví ale i pro samotné finanční instituce, jež díky němu mohou snižovat stavy svých zaměstnanců či počty poboček.

Aby však bylo podobné bankovnictví prospěšné, je třeba zajištění jeho bezpečnosti. K čemuž se dnes zpravidla využívá šifrované spojení s klienty pomocí https protokolu spolu s komparací internetových klíčů, uložených v počítačích klientů a na bankovních serverech, a potvrzování transakcí pomocí SMS. Další metodou zabezpečení pak může být třeba i použití neměnného uživatelského jména přiděleného bankou klientovi při zřízení této služby v kombinaci s heslem. Také může být používán autentizační kalkulátor používající šifrovací algoritmy bez přímého napojení na klientův počítač a generující unikátní heslo pro vstup do systému nebo užívání klientského certifikátu, jenž identifikuje uživatele a příslušný server.

Internetové bankovnictví pak lze rozdělit na:

  1. PDA bankovnictví, které nabízí komunikaci klienta s bankou přes internet pomocí téměř klasického webového prohlížeče zobrazeného na PDA displeji, a jde tak o průnik internetového a mobilního bankovnictví, kde je komunikace i zabezpečení stejné jako u osobních počítačů.
  2. Home banking, který se liší od klasického internetového bankovnictví v tom, že tu komunikace klienta a banky neprobíhá přes webový prohlížeč, ale přes speciální software banky. Což snižuje volnost a mobilitu, ovšem zvyšuje bezpečnost komunikace.
  3. IPTV neboli internetovou televizi, která umožňuje oboustrannou komunikaci přes internetový protokol a televizní rozhraní s pomocí telefonní linky a k televizi připojené klávesnice.

Ať tak či onak, jde o skvělou službu pro klienty. Která má svůj nesporný význam, díky němuž vzkvétá.