Zdravotní obtíže jsou často tak vysoké, že osobám znemožní pracovat zcela nebo jim omezí výběr a podmínky získávání výdělku. Zdravotní obtíže jsou členěny do několika kategorií podle závažnosti a osoba je uznána jako invalidní prvního, druhého nebo třetího stupně. Teprve poté se žádá o invalidní důchod. Aby bylo možné invalidní důchod přiznat, je nutné, aby žadatel splnil potřebnou podmínku délky placení sociálního pojištění před vznikem invalidity. Ta je vyžadována v různé délce, podle věku žadatele. Například osoby starší 28 let musí mít odpracováno (a placeno sociální pojištění) alespoň 5 let.

 

Možnost práce při invalidním důchodu

Invalidita se rozděluje podle schopnosti pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pokud schopnost jedince poklesne o 35 až 49 procent, znamená to invaliditu prvního stupně. Pokles o 50 až 69 procent znamená invaliditu druhého stupně a pokles o více než 70 procent invaliditu třetího stupně. Přiznaná invalidita nezakazuje osobě práci nebo samostatně výdělečnou činnost. Pokud osoba chce pracovat není omezena žádným limitem na výdělek nebo jinými předepsanými podmínkami.

 

Invalidní důchod a penze

Častou otázkou bývá, zda je invalidní důchod vyplácen po celý život. Odpověď je jednoznačná. Ne. Nárok na invalidní důchod bývá pravidelně přezkoumáván a znovu přiznán nebo odejmut. Rozhoduje aktuální zdravotní stav. Jakmile příjemce dosáhne důchodového věku, může prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení požádat o starobní důchod. Samozřejmě s původním splněním podmínky pro trvání potřebné doby pojištění. Následuje výpočet částky starobního důchodu. Ten bude osobě přiznán v případě, kdy bude převyšovat současnou výši invalidního důchodu. Pokud tomu tak není, bude osobě nadále vyplácena částka vyšší, tedy invalidní důchod. K automatické změně na důchod starobní dojde až ve věku 65 let, ale vyplácená částka zůstává stejná, jako důchod invalidní.