Člověk by měl být za všech okolností schopen vyjít se svými penězi. Pokud je tomu tak, možná někdy nemá zrovna dokonalý život, ale má své jisté. Na rozdíl od těch, kteří se svými financemi hospodařit neumí, zbrkle utrácejí a pak řeší nedostatek využíváním půjček a jiných obdobných produktů, což je může v konečném důsledku dostat klidně i až na samotné úplné dno.

Ovšem je známo, že se lidé se schopnostmi zvládat své osobní finance nerodí, že je musí teprve získat v průběhu života. Tedy že je zapotřebí získat soubor znalostí a dovedností, které se souhrnně označují jako finanční gramotnost.

Díky těmto získaným dovednostem pak člověk daleko snáze zvládá své finance a správně s nimi nakládá v nejrůznějších životních situacích.

Ovšem co přesně pod podobnou finanční gramotnost patří? A kdy se dá o někom říci, že je skutečně finančně gramotný? To se vlastně nedá přesně říci, na to se názory různí. Každý z civilizovaných lidí totiž do určité míry finančně gramotný je, ovšem je otázkou, kdy tyto individuální schopnosti dostačují a kdy nikoliv.

Do této oblasti tak mohou patřit nejrůznější znalosti a dovednosti, které jsou relevantní pro rozhodování se ve finančních záležitostech. A protože se mění svět, mění se i obsah toho, co by měl člověk v daném údobí znát a bez čeho se případně naopak klidně obejde.

Každý by při rozvoji své finanční gramotnosti měl projít třemi fázemi.

  • Nejprve by se mu mělo dostat základních principů, jež vlastně nevyžadují žádné zvláštní matematické schopnosti.
  • Pak by si měl dotyčný osvojit schopnost tyto principy aplikovat v souvislostech.
  • A vrcholem je schopnost člověka aplikovat takové principy i ve složitých souvislostech a konkrétních a notně rozmanitých životních situacích s přihlédnutím ke svému vlastnímu sociálnímu životu.

To vše se dá naučit. A každý se to do jisté míry i naučil. Ovšem to, nakolik si kdo poradí, nezáleží ani zdaleka jen na finanční gramotnosti získané ve škole. Daleko více naučí člověka reálný život. Pro který jsou ale třeba alespoň určité teoretické základy. Aby se pak člověk na svých chybách učil a tyto mu nezničily život.