Jak už si na to u nás naši senioři zvykli, došlo od Nového roku opět ke zvýšení jejich penzí. Takové zvyšování je tu dáno zákonem, a na rozdíl od jiných zákonů se tak už dlouhodobě nekoná v neprospěch těch, jimž má být přilepšeno, ale přesně naopak. Starobní penzisté si tak polepšili v průměru o 805 korun. A nebyli v tom sami, totéž potkalo i důchodce invalidní a vdovské. A aby tito měli dobrý pocit, není to prý zvýšení poslední, totéž by je mělo potkat ještě později v průběhu roku.

Ovšem důvod, proč je tu takové zvyšování penzí na pořadu dne, už ani trochu radostný není. Tato valorizace totiž je a bude vynucena především rostoucí inflací, která naše důchodce stejně jako ostatní lidi naopak ožebračuje. Postupně, ale přece.

Základní výměra důchodů, již dostávají všichni penzisté bez rozdílu, zaznamenává v roce 2022 nárůst o 350 korun a činí tak nově 3 900 korun, druhá, ta procentní část, která se u různých lidí liší podle odpracovaných let a výše výdělků, roste o 1,3 procenta plus o tři dodatečné stovky.

A tak činí průměrný důchod v roce 2022 už od počátku ledna 16280 korun. A to bez nutnosti o takové přilepšení žádat. A jak je tomu snad vždy a všude, nepolepší si všichni stejně. Ti s osmitisícovým důchodem dostanou navrch 708 Kč, ti s důchodem čtyřiadvacetitisícovým 916 Kč. Což tu ale naštěstí nevyvolá nějakou zvláštní averzi vůči ‚bohatým‘, protože je ten rozdíl v přilepšení přece jenom dost zanedbatelný.

Vzhledem k tomu, že byl rozpočet připravován bývalou vládou a ta nová ho hodlá změnit, nás sice čeká rozpočtové provizorium, toho se ale penzisté bát nemusí. Ti mají to uvedené už jisté.

A další zvýšení důchodů? Na to dojde zřejmě v červnu či červenci, až zase přesáhne inflace pětiprocentní hranici. A polepšení si by pak mohlo být 670korunové. Ovšem všichni dobře víme, jak to s takovými prognózami u nás bývá. A tak se nechejme překvapit.

Ovšem určitě nepočítejme s překvapením radostným. To je v dnešní době nepředstavitelné.