Budou se měnit daně zaměstnanců a OSVČ?

Vláda bude upravovat daně zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným. Nová vláda má své vize a mnoho nápadů do budoucnosti. Chystají se různé změny a my se nyní na některé z nich podíváme. Prozatím se můžeme těšit na nápady, jako je zrušení superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob. S tímto návrhem přišla koalice, která by chtěla superhrubou mzdu zrušit a nahradit ji základní sazbou 19% z hrubé mzdy. Nyní platí sazba 15%, ta se počítá z hrubé mzdy plus povinné odvody zaměstnavatele. Jistě se ptáte, proč zase tyto změny? Už kdysi se mzda vůbec z nějaké superhrubé mzdy nepočítala a vypočítávala se úplně „normálně“. Superhrubá mzda přitom není zavedená tak dlouho. Existuje asi 10 let, takže je zřejmě načase ji opět změnit. Už má doslouženo. Zatím však není nic rozhodnuto, ale vláda o této nové formě  spekuluje. Má to prý spoustu důvodů.

Jaké jsou důvody zrušení superhrubé mzdy?

Koalice uvádí, že ve vztahu k zaměstnancům se musí alespoň o jeden bod snížit daňová zátěž. Daňová úleva alespoň o nějaké procento by rozhodně měla být pro zaměstnance přínosem. Je dobré, když se vláda snaží pomoci lidem a zlepšit jim podmínky, které přispějí pro náš lepší a bohatší život.

Jedna další zajímavost. Pro lidi s více než čtyřnásobkem průměrné mzdy vznikne zvýšená sazba 23% z hrubé mzdy.

Koho se dotkne změna procent?

Nejvíce to pocítí podnikatelé a OSVČ. Zvýšení daňové sazby z 15 na 19 procent se dotkne právě podnikatelů a OSVČ. Bude to nevýhoda nebo se najde nějaké východisko? Kompenzací by měla být možnost odečíst si od základu daně tři čtvrtiny odvedeného pojistného. Tato možnost zde bude i pro subjekty, které využívají výdajových paušálů. Tento systém bude celkově opět novinkou, protože nyní nejsou platby na sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelné.

Co dalšího vláda slibuje?

Těšit se možná můžeme i na aktivní podporu pracujících rodin s dětmi prostřednictvím daňových slev. Všechno je zatím ve hvězdách, tak budeme doufat, že něco kladného a příznivého pro nás občany z toho všeho vzejde.