Nejfrekventovanějšími možnostmi při získání finančních prostředků na nový vůz je buď spotřebitelská půjčka nebo některý druh leasingu. Zajímavé je, kolik aut se v České republice vůbec nachází. V minulém roce přibylo přes dvě stě tisíc osobních automobilů a jejich počet se vyšplhal na pět a půl miliónu aut.

  • Vzhledem k tomu, že v Česku přibližně deset miliónů obyvatel, byli by to dva lidé na jeden vůz.
  • Včetně novorozeňat.

Podle statistik je nákup automobilu společně s vybavením domácnosti položkou, na kterou si půjčujeme nejčastěji. Je to logické. V současné době se prakticky bez osobního vozu neobejdeme, a tak nám mnohdy nic jiného nezbývá.

Leasingové společnosti nabízejí tři možnosti, jak získat potřebnou finanční částku.

  • Finanční leasing je založen na první mimořádné splátce (akontaci) a poté už jen pravidelném splácení každý měsíc. Po uhrazení poslední splátky můžete automobil koupit. Do té doby je majitelem společnost, u které máte sjednaný leasing. Při využití finančního leasingu musíte samozřejmě počítat s tím, že zaplatíte určitou částku navíc v podobě úroku.
  • Další možností je operativní leasing. Jedná se vlastně o dlouhodobý pronájem nějaké movité věci na určitou dobu. Většinou se jedná právě o automobil a o dobu dvou až tří let. Každý měsíc tedy platíte v podstatě nájem. Jedná se o rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou. Ceny se vypočítávají podle typu vozidla, doby pronájmu a počátku nabízených a využitých služeb.
  • Využít také můžete takzvaný zpětný leasing. Leasingová společnost vám dá hotovost poté, co jí nabídnete movitý nebo nemovitý majetek, který od vás odkoupí a pak vám ho pronajme. Auto nebo dům tedy pravidelně splácíte a tím získáte věc opět do vlastnictví. Dalo by se říci, že se jedná o určitý druh hypotéky.

Některou z těchto tří možností využívá velká spousta zájemců o nový vůz.