Valorizace

Pokud má dnes něco na trhu svoji cenu, nemůžeme doufat v to, že to bude stát stejně i v budoucnu. Zpravidla dojde dříve či později k tomu, že se cena dané věci zvýší, což je v podstatě neoddělitelné od pojmu zvaného inflace. Ceny u nás rostly vždy. I v dobách, kdy byly tyto direktivně stanovované a kdy se oficiálně tradovalo,…

Penzijní fondy

Už dlouho se u nás mluví o tom, že život na penzi pouze za starobní důchod poskytovaný státem není žádný med. Že ti, kdo žijí v této životní etapě jen ze státních důchodů, třou často bídu s nouzí. A proto by se měl každý už v produktivním věku více starat o to, co bude, až zestárne. Ten, kdo…

Směnka

Směnka je takzvaným abstraktním cenným papírem, který nepotřebuje ke svému vzniku žádný právní důvod. V tomto cenném papíru jsou zachycena veškerá z něj plynoucí práva, což ho činí dokonalým. Aby byla taková směnka platná, musí splňovat veškeré zákonné náležitosti. Musí tu tedy být v první řadě v textu označeno, že jde právě o směnku, musí tu být bezpodmínečný příkaz…

Daně

Daně jsou nutným zlem. Musí být placeny, aby z nich mohl fungovat stát se vším, co tento obnáší, ale zároveň je snad nikdo soudný neplatí rád. A proč by je také měl rád platit, když na ně obětovává část ze svých příjmů, a to nemalou, a na rozdíl od této nejednou nevidí výsledky takového financování státu…

Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví je vymožeností dnešní doby, jež se těší přízni mnohých majitelů účtů. A to plným právem. Namísto toho, aby člověk navštěvoval pobočku své finanční instituce a vše tam časově náročně vyřizoval, stačí využít počítač či chytrý telefon a zvládne nejednu transakci kdykoli a odkudkoliv. A zpravidla i levněji, než na kolik by ho tato…

Investice do vzdělání

Pokud se v dnešní době vyplácí do něčeho investovat, nemusí jít nezbytně jen o nějaké podnikání, o služby či hmotné statky. Investovat se dá i do něčeho, co je sice rukama neuchopitelné, na první pohled prakticky neviditelné, ale přesto často velice cenné. Takovou možností investice totiž může být i vzdělání. Vložit peníze do tohoto může být…

Šeky

O šecích víme dost možná úplně všichni. Existují jako takové už velice dlouho, a i u nás byly dost rozšířenou záležitostí související v prvotní fázi nástupu kapitalismu s účty, do doby, než byly do značné míry nahrazeny modernějšími a univerzálněji využitelnými platebními kartami. Pokud si máme připomenout, co to takový šek je, pak lze říci, že se…

Veřejné finance

Žádný člověk v této zemi nežije naprosto izolován od ostatních, každý se musí – ať už dobrovolně či nikoliv – zapojit alespoň minimálně do fungování společenství zvaného stát. A to znamená, že se prakticky každý musí nějakým způsobem podílet i na veřejných financích. Tedy může nějaké čerpat. A také musí nějaké odevzdávat celku, má-li pochopitelně z čeho.…

Jak u půjčky nechybovat

Půjčky jsou vlastně jako oheň. I o těch se dá stejně jako o ohni říci, že jsou dobrý sluha, ale špatný pán. To podle toho, jak jsou kým zvoleny a využívány. Pokud si třeba někdo, kdo má vážné ekonomické problémy, usmyslí, že si pořídí tu nejlevnější bankovní půjčku, lze ho mít zdánlivě za rozumného. Nechce…

Kdo půjčí?

Dostat se s vlastními financemi na nulu nebo dokonce do mínusu, na tom nic není. Stačí počínat si nerozumně nebo třeba i jenom vydělávat méně, než kolik je přinejmenším k přežívání zapotřebí, a je to. A je to zlé. Protože jsou peníze zapotřebí, aby se jimi zaplatily i věci, jež jsou nezbytné k životu, a pokud někdo nemá…