Nesázejte na státní dluhopisy

Je už dávno známo, že si lidé mají střádat peníze na horší časy, a neméně známé je už i to, že už nějakou dobu nevynášejí běžné nabídky finančního trhu zhodnocení převyšující aspoň nepatrně inflaci, případně dokonce vůbec žádné. A tak lidé nejednou hledají nějakou alternativu, jíž by se jim podařilo dosáhnout vyššího zhodnocení jejich úspor.…

Nakupujete v Británii?

Kdyby nám někdo před koncem devětaosmdesátého roku řekl, že budeme jednou nakupovat klidně i kdekoliv ve vyspělé cizině, asi bychom mu nevěřili. A kdyby nám tehdy někdo řekl, že si tam dokonce sice budeme moci kdykoliv lehce zajet, ale ani to nebudeme z pohodlnosti muset činit, protože si budeme moci objednat tamní zboží třeba i z domova…

Peníze jsou jistota

Když má nějaký živočich hlad nebo jinou potřebu, pátrá, co by snědl nebo jak by onu jinou potřebu uspokojil. Strádá, dokud nenalezne to, co hledal. Pak je spokojen a nestará se, dokud nenastane další potřeba a další hledání řešení, jak ji ukojit. A u rostlin je to vlastně ještě jednodušší, tyto prostě využívají to, co…

Peníze dávají jistotu

Když někde potkáme někoho, kdy zjevně nemá zajištěné ani elementární životní podmínky, reagujeme na to v případě, že na to reagujeme a neprojdeme bez projevení jakéhokoliv zájmu kolem, v podstatě dvěma možnými způsoby. Buď takového člověka litujeme a snažíme se mu nějak pomoci, nebo jím do určité míry opovrhujeme. Ale ať tak či onak, v žádném případě se…

Hodnota peněz tu není navždy

Každá měna na světě má svoji určitou hodnotu. A není na tom nic udivujícího, protože od toho tu měny jsou, aby určitou hodnotu vyjadřovaly, nebýt toho, neměly by peníze vlastně žádný smysl. Ovšem víte vy, jakou hodnotu má třeba měna Evropské unie, Spojených států, Velké Británie, Maďarska, Švýcarska, Malajsie, Vietnamu, Číny a dalších jednotlivých zemí?…

Proč se dotuje doprava?

Jak všichni víme nebo aspoň tušíme, jsou v naší zemi a její ekonomice i oblasti, které se samy neuživí a které by se případně sice uživily, ale byly by natolik neúměrně drahé, že by to nebylo z nějakého zásadního důvodu žádoucí. A pokud potřebujeme, aby se to právě zmíněné udrželo nad vodou, respektive aby to bylo ekonomicky…

Peníze ‚pomalu za nic‘

Traduje se, že je cestovní ruch oblastí ekonomiky, kde se peníze vydělávají velice výhodně, a tento obor se z téhož důvodu také stal něčím, na co mnohé země ve své ekonomice do značné míry sázejí. Cestovní ruch je logicky v nejedné záležitosti ideálním typem podnikání. Nejsou pro něj potřeba žádné suroviny, není třeba žádných dotací, není třeba…

Jsou peníze jistota?

Lidé musí mít možnost si navzájem platit. Protože každý něco nabízí a něco shání a s prostou směnou něčeho za něco bychom už dnes daleko nedošli. Dnes už by to obvykle nefungovalo, a zatímco by jedněm z nás něco přebývalo, jiným by totéž chybělo. Případně by chybělo něco všem, protože by se tomu nikdo nemínil věnovat.…

Ne všude se dá uživit

Pokud se nad tím člověk zamýšlí, je tržní společnost zřejmě tím nejideálnějším, co by tu mohlo být a co by současně i fungovalo. Pro ty, kdo by oponovali, že by byl lepší model komunistický, kde by měl každý pracovat podle svých schopností a na oplátku by měl mít k dispozici to, co potřebuje, pak lze sice…

Když si člověk nevydělává

Podle zákonitostí logiky by si měl každý člověk na své živobytí vydělávat peníze prací, a to smysluplnou prací, jež přináší užitek jemu stejně jako ostatním. Ovšem jak všichni z každodenní reality víme, není to rozhodně pravidlem. A to nejen proto, že někteří z našinců vykonávají práci, jež není ostatním nikterak užitečná. Jsou mezi námi i mnozí lidé,…