Tatíček či spíše krkavčí otec stát rozhodl, jak všichni dosud máme v živé paměti, o zákazu ubytovávání turistů a nařídil zařízení, jež jsou k tomu určena, uzavřít. A navzdory výjimkám, jež existují v podobě ubytovávání lidí na služebních cestách, tak tento sektor šel prakticky ke dnu a jeho provozovatelům zbyly jenom ony známé oči pro pláč.

A teprve nyní nastal čas, kdy se začíná dít něco, co by mělo majitelům podobných podniků alespoň zčásti ulevit. Majitelé malých provozoven už mohou žádat o státní pomoc z COVID ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti takto poškozených lidí prostřednictvím Státního fondu podpory investic a všem, kdo mají na tuto konkrétní pomoc nárok, se tak nabízí po vyplnění elektronické žádosti dvě stovky za pokoj a den uzavření.

Ovšem pochopitelně nejde o pomoc jenom tak kdekomu, kdo si řekne. Nárok tu vzniká jenom těm, kdo prokážou, že v letech 2019 nebo 2018 nabízeli ubytovací služby právě v tom období, ve kterém musely být uzavřeny, tedy od loňského 22. října do letošního 22. ledna. Ti, kdo se tomuto podnikání začali věnovat až po počátku roku 2020, dostanou pouhou polovinu zmíněné částky.

A ani to ještě není vše. Navíc se zmíněná pomoc vztahuje jenom na taková ubytovací zařízení, jež mají minimálně pět pokojů a maximálně devět lůžek, respektive nanejvýš čtyři pokoje s neomezeným počtem lůžek, a není poskytována za dva prosincové týdny, kdy mohla být tato zařízení otevřena a mohla normálně fungovat.

K tomu musí takoví podnikatelé dodat čestné prohlášení, že v uvedené době dodržovali vládní protiepidemická nařízení, musí tyto příjmy zařízení zdaňovat jako příjem ze živnostenského podnikání a musí také být přihlášeni k platbě místního poplatku a platit ho.

Majitelům a poskytovatelům více než třiceti tisíc takových pokojů tak svitla naděje, že nezůstanou úplně na suchu. Pokud si dají tu práci a vše zmíněné splní. V čemž jim ale přece nic nebrání. Stejně mají rozhodnutím vlády pořád zavřeno a nemají tak co dělat…