Nemocenské pojištění

Když u nás někdo onemocní, nemusí si příliš lámat hlavu nad tím, jak a z čeho bude žít a jak navrch zaplatí nezbytnou péči. Protože u nás máme nemocenské pojištění, které sice lidi stojí peníze, ovšem na druhou stranu jim dává i značné možnosti. Na nemocenském pojištění se sice zpravidla zrovna nezbohatne, ale člověk díky němu…

Falzifikace peněz

Je logické, že peníze nemají samy o sobě takřka žádnou hodnotu, ale jsou pouze vyjádřením této. A aby tomu tak vždy bylo, je potřeba, aby se dalo na takové peníze spolehnout. Aby nebyly bankovky jenom pouhými kousky papíru srovnatelnými s papírem toaletním, a mince aby nebyly pouhými kovovými kolečky. Z toho důvodu se potírají všechny pokusy o…

Lze za sebe ručit omezeně

O tom, že existují společnosti s ručením omezeným, už u nás dávno ví snad každý. Protože s eseróčky se lze setkat všude možně, nejsou ničím zvláštním. Jenže oč vlastně jde? To už nejeden z našinců neví přesně. Jistě, jde o typ firem, jenže čím se tyto vlastně vyznačují? Pokud se dá o společnosti s ručením omezeným říci něco…

Bankovní účet

Jestli je dnes pro lidi v našich končinách něco z oblasti financí běžné, pak je to skutečnost, že mnozí z nás mají svůj bankovní účet. A to jednoduše z toho prostého důvodu, že držení hotovosti někde v domácnosti je nevýnosným a současně i vysoce rizikovým počínáním, kterému se je rozumné vyhnout, nejeden zaměstnavatel rovněž z bezpečnostních důvodů raději svým zaměstnancům výplaty…

Finanční gramotnost

Člověk by měl být za všech okolností schopen vyjít se svými penězi. Pokud je tomu tak, možná někdy nemá zrovna dokonalý život, ale má své jisté. Na rozdíl od těch, kteří se svými financemi hospodařit neumí, zbrkle utrácejí a pak řeší nedostatek využíváním půjček a jiných obdobných produktů, což je může v konečném důsledku dostat klidně…

Účtenkovka

Zatímco lidé dávají ve volbách důvěru svým politikům, zvolení politici vesměs svým lidem nedůvěřují. Snad podle hesla ‚podle sebe soudím tebe‘, protože jsme se mohli mnohokrát přesvědčit o tom, co jsou naši mocní zač ve chvíli, kdy stanou na zneužitelném postu. Ale to ponechejme nyní stranou. Zkrátka se lidem nevěří třeba v otázkách placení daní. A…

Finanční poradci

Pokud někdo (jedinec, rodina, ale klidně i firma) potřebuje poradit či pomoci se svým hospodařením s penězi, s vytvářením majetku nebo investováním, může vsadit na pomoc od některého z finančních poradců. Ti jsou tu právě od toho, aby poskytovali pomoc tohoto typu, tito mají za úkol doporučovat či naopak odrazovat od různých rozhodnutí. Takoví finanční poradci bývají placeni…

Valorizace

Pokud má dnes něco na trhu svoji cenu, nemůžeme doufat v to, že to bude stát stejně i v budoucnu. Zpravidla dojde dříve či později k tomu, že se cena dané věci zvýší, což je v podstatě neoddělitelné od pojmu zvaného inflace. Ceny u nás rostly vždy. I v dobách, kdy byly tyto direktivně stanovované a kdy se oficiálně tradovalo,…

Penzijní fondy

Už dlouho se u nás mluví o tom, že život na penzi pouze za starobní důchod poskytovaný státem není žádný med. Že ti, kdo žijí v této životní etapě jen ze státních důchodů, třou často bídu s nouzí. A proto by se měl každý už v produktivním věku více starat o to, co bude, až zestárne. Ten, kdo…

Směnka

Směnka je takzvaným abstraktním cenným papírem, který nepotřebuje ke svému vzniku žádný právní důvod. V tomto cenném papíru jsou zachycena veškerá z něj plynoucí práva, což ho činí dokonalým. Aby byla taková směnka platná, musí splňovat veškeré zákonné náležitosti. Musí tu tedy být v první řadě v textu označeno, že jde právě o směnku, musí tu být bezpodmínečný příkaz…