Výprodej je běžná věc

Je naprosto běžné, že obchodníci někdy vyhlašují výprodej. A nejtradičněji to vídáme po svátcích jako jsou Vánoce. Což má pochopitelně logiku, není to nic překvapujícího. Už i za minulého režimu jsme o tom slýchali a bylo nám to vysvětlováno, a to v podstatě správně. Před významnými svátky, kdy se očekává velké množství obchodních transakcí a s nimi…

Je-li někdo ‚chudý příbuzný‘…

Pro mezinárodní obchod, a to jak ten velký, tak i ten malý, je zásadního významu, aby tu byla zajištěna rovnováha. Není rozhodně vhodné, aby tu byl jeden ve srovnání s tím druhým znevýhodněný. Protože je logické, že zatímco ten ekonomicky silnější by si pochvaloval, ten, který by na tom byl hůř, by to se svým obyvatelstvem…

Prachy v prachu

I k vám už se určitě dávno donesly zvěsti o tom, že nemáte nechávat ležet uspořené peníze ladem. Že si máte nějakou tu sumu odkládat a současně ji i investovat, aby se vám ji podařilo co nejefektivněji ochránit před inflací a s touto souvisejícím znehodnocením. Jenže zatímco se tu horuje pro to, abychom se odvázali a šli…