Peníze jsou jistota

Když má nějaký živočich hlad nebo jinou potřebu, pátrá, co by snědl nebo jak by onu jinou potřebu uspokojil. Strádá, dokud nenalezne to, co hledal. Pak je spokojen a nestará se, dokud nenastane další potřeba a další hledání řešení, jak ji ukojit. A u rostlin je to vlastně ještě jednodušší, tyto prostě využívají to, co…

Peníze dávají jistotu

Když někde potkáme někoho, kdy zjevně nemá zajištěné ani elementární životní podmínky, reagujeme na to v případě, že na to reagujeme a neprojdeme bez projevení jakéhokoliv zájmu kolem, v podstatě dvěma možnými způsoby. Buď takového člověka litujeme a snažíme se mu nějak pomoci, nebo jím do určité míry opovrhujeme. Ale ať tak či onak, v žádném případě se…

Hodnota peněz tu není navždy

Každá měna na světě má svoji určitou hodnotu. A není na tom nic udivujícího, protože od toho tu měny jsou, aby určitou hodnotu vyjadřovaly, nebýt toho, neměly by peníze vlastně žádný smysl. Ovšem víte vy, jakou hodnotu má třeba měna Evropské unie, Spojených států, Velké Británie, Maďarska, Švýcarska, Malajsie, Vietnamu, Číny a dalších jednotlivých zemí?…